Louis De Waele

Telefoon

+32 2 422 08 11

E-mail

[email protected]

Hoofdkantoor

Terhulpsesteenweg 185 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Bedrijf

Louis De Waele Construction

BTW

BE 0405 829 588

ISO-certificaten

ISO 9001 - 14001 - 45001

Louis De Waele
Strategie en waarden

Onze strategie en waarden

Elke dag beter worden

Strategie maakt vooruitgang mogelijk. Wij hebben vier strategische prioriteiten bepaald die onze evolutie sturen. Talentmanagement, klantenbeleving, technische knowhow en duurzaamheid. Het gaat erom de fundamenten te versterken die ons vandaag reeds succesvol maken.

Onze waarden vormen ook de kern van onze positionering. Zij geven richting aan onze beslissingen en handelingen. Zij zijn wat wij zijn en wat ons samenbrengt. Met onze strategie en onze waarden hebben we alles wat we nodig hebben om elke dag beter te worden.

Vier strategische prioriteiten

Talentmanagement

Mensen zijn onze grootste troef. Wij zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Daartoe optimaliseren wij voortdurend onze HR-processen, met bijzondere aandacht voor opleiding, loopbaanbegeleiding en kennisoverdracht. Wij werken niet met nummers, maar met mensen. Hun ontwikkeling en ontplooiing vormen de kern van onze HR-strategie.

Klantenbeleving

Wij willen onze klanten een ervaring bieden die een positieve indruk achterlaat, die vertrouwen wekt en die onze waarden weerspiegelt. Dit is een van onze belangrijkste onderscheidende factoren. Daarom streven wij er voortdurend naar om elke interactie die zij met ons hebben te optimaliseren. Dit vereist de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en onze governance, onze processen en tools, en ons gedrag.

Technische knowhow

Onze knowhow is de garantie van onze duurzaamheid. Het stelt ons in staat flexibel te zijn en onze klanten innovatieve oplossingen aan te bieden. Daarom nemen wij alle nodige maatregelen om onze technische expertise voortdurend te verbeteren, door zeer specifieke opleidingen en door te zorgen voor kennisoverdracht tussen ervaren en minder ervaren arbeiders en bedienden.

Duurzaamheid

Elk project, elke werf is een kans om gebouwen voor de toekomst te bouwen. Onze teams werken samen met onze klanten en partners om duurzame en ambitieuze oplossingen te bedenken en te implementeren. Ook onze eigen programma's voor vastgoedontwikkeling zijn geïnspireerd op de beste praktijken op dit gebied. Wij zetten ons ook in om onze CO2-afdruk te verminderen en onze leveranciers bij deze transitie te ondersteunen.

Onze waarden. Uw waarden.

 • Performance

  Wij streven ernaar elke dag beter te zijn.

 • Engagement

  Wij engageren ons met passie en vastberadenheid.

 • Partnerschap

  Wij bouwen relaties die doorheen de tijd blijven bestaan.

 • Agility

  Wij passen ons positief aan veranderingen aan.

 • Vertrouwen

  Wij bouwen op vertrouwen.