Louis De Waele

Telefoon

+32 2 422 08 11

E-mail

[email protected]

Hoofdkantoor

Terhulpsesteenweg 185 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Bedrijf

Louis De Waele Construction

BTW

BE 0405 829 588

ISO-certificaten

ISO 9001 - 14001 - 45001

Louis De Waele

Bouwen op
vertrouwen

Een geïntegreerde groep, gepassioneerde en verenigde entiteiten

Louis De Waele is een multidisciplinaire groep die actief is in de bouwsector (Louis De Waele Construction), vastgoedontwikkeling (Louis De Waele Immo), renovatie en bouw op maat van hoge kwaliteit (Entreprises Simonis). Elke entiteit heeft haar eigen werkterrein, maar we worden verenigd door een passie voor ons vak en sterke waarden.

De sleutel tot ons succes ligt in de synergieën die wij met elkaar creëren. Complementariteit en wederzijds respect vormen de kern van onze relatie. Louis De Waele is 100% eigendom van de groep Rabot Dutilleul. Deze onafhankelijke familiegroep, die actief is in Frankrijk en België, is één van de grootste Franse bouwbedrijven.

Louis De Waele

Construction

Louis De Waele

Immo

Entreprises

Simonis

Strategie en waarden

Zich aanpassen aan een veranderende wereld

Om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en aan de toekomst te bouwen, organiseren wij onze evolutie rond vier grote strategische pijlers. Bovendien vormen onze waarden de kern van onze bedrijfspositionering. Zij weerspiegelen onze geschiedenis, onze identiteit en onze ambities.

Lees meer

Onze kerncijfers

Achter deze cijfers staan vastberaden en gepassioneerde mensen.

 • 120 mio€

  omzet in 2022

  Onze omzet heeft voor ons alleen zin als het een duurzame meerwaarde creëert met respect voor onze waarden.

 • 155

  jaar bestaan

  Onze wortels gaan meer dan 150 jaar terug. Wij zijn trots op ons parcours, onze geschiedenis en onze knowhow. Onze fundamenten zijn stabiel en solide.

 • 250

  werknemers

  Onze werknemers zijn onze grootste troef. Zij zijn het hoofd, het hart en de handen van Louis De Waele. Samen vormen we één familie.

  Duurzaamheid

  Samen bouwen aan een duurzame toekomst

  Lees meer

  Elk project, elke werf is een kans om gebouwen voor de toekomst te bouwen. Onze teams werken samen met onze klanten en partners om duurzame en ambitieuze oplossingen te bedenken en te implementeren. Ook onze eigen programma’s voor vastgoedontwikkeling zijn geïnspireerd op de beste praktijken op dit gebied.

  Wij zetten ons ook in om onze CO2-afdruk te verminderen en onze leveranciers bij deze transitie te ondersteunen. Duurzaamheid geeft zin aan onze activiteiten. Het is de kern van onze zakelijke aanpak.

  “Wij bouwen gebouwen en relaties die doorheen de tijd blijven bestaan. Wij doen dit door de verwachte kwaliteit te leveren, op tijd en binnen het budget. Wij doen dit ook door te bouwen op vertrouwen en op de kracht van onze waarden. Dat is hoe we een verschil maken.”

  Stéphane Dieleman
  Gedelegeerd Bestuurder

  Onze geschiedenis

  1 10

  • VAN WAAR KOMEN WE?

   We vinden sporen van ons bedrijf terug bijna tot aan de oorsprong van de belgische staat.

   Precies in 1866 stichtte Louis De Waele, geholpen door zijn broer Jean, een schrijnwerkerij en een luxe meubelmakerij. Op het einde van de 19e eeuw is België in volle economische expansie en Louis de Waele springt mee op de trein. Hij is ambitieus, doortastend, vol aandacht voor nieuwe technieken en heeft een vernieuwende visie. Het is dus niet te verwonderen dat de zaken goed gaan en het bedrijf weldra uitgroeit tot een algemeen aannemingsbedrijf.

  • IN 1889 VESTIGT HET BEDRIJF KANTOREN EN OPSLAGPLAATSEN LANGS DE LEOPOLD II-LAAN IN MOLENBEEK.

   Louis De Waele blijft echter niet op zijn lauweren rusten, integendeel, als vooruitziend ondernemer zorgt hij ervoor dat de knowhow van zijn bedrijf steeds groter wordt.

   Omwille van zijn kwaliteitsuitvoeringen verwerft hij niet alleen de bewondering van zijn vakgenoten, maar ook van belangrijke personen in het Koninkrijk. Zijn goed gevuld orderboek wordt nu ook bijzonder waardevol.

   Louis De Waele wordt nu eveneens de vaste ondernemer van de Koninklijke Familie, zowel voor het leggen van parket als voor het uitvoeren van schrijnwerk in de koninklijke appartementen in het kasteel van Laken.

  • DE AFLOSSING

   Na het overlijden van Louis De Waele wordt het beheer van de het bedrijf toevertrouwd aan zijn vier zonen: Albert, Gaston, Oscar en Jules.

   Daarna leidt Louis, zoon van Gaston, het bedrijf tot in 1982. Vervolgens staan Louis-Marc De Waele (Gedelegeerd Bestuurder), zoon van Louis en zijn neef Jean Thomas (Voorzitter), kleinzoon van Albert, in voor het voortzetten van het familiebedrijf. Noch het verdwijnen van zijn stichter, noch de verdeling van de verantwoordelijkheden onder de talrijke erfgenamen vormden een hinderpaal voor de verdere ontwikkeling en bloei van het bedrijf. De onderneming breidt haar activiteiten uit tot het ganse Belgische grondgebied en is vooral aanwezig in de Brusselse regio, waar zij haar hoofdzetel heeft.

   Zij is actief in op het vlak van burgerlijke bouwkunde (kunst-, wegenis- en spoorwerken), woning- en kantoorbouw, industriële gebouwen, zowel voor de private als voor de openbare sector. Zij realiseert ook restauratiewerken van oude gebouwen, renovatie- en verbouwingswerken in het algemeen. Het bedrijf beschikt niet alleen over een afdeling werfbeheer en algemene diensten, maar ook over de logistieke diensten die instaan voor de stabiliteitsstudies, de speciale technieken en de uitvoeringsmethodes. Louis De Waele beschikt over een eigen opslagplaats en materieelpark.

  • VIADUCT LEOPOLD II

   Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958, werden vele infrastructuurwerken uitgevoerd om het verkeer (tunnel, viaduct…) vlotter te laten verlopen. De ondernemingen Louis De Waele namen deel aan de realisatie van enkele belangrijke werken zoals de Wettunnel op de kleine ring, evenals de viaduct Boulevard Léopold II.

  • IN HET SPOOR VAN DE I.V.B.

   De groep Louis De Waele breidt zijn vastgoed- en industriële activiteiten stevig uit en sluit in 1991 aan bij de vastgoedmaatschappij van België (i.v.b.).

  • MANAGEMENT BUY OUT

   In 2002 werden alle aandelen van de onderneming Louis De Waele overgenomen door Maurice de Montjoye, via een Holding waarvan Pierre Cols eveneens aandeelhouder is.

   Maurice de Montjoye werkt bij De Waele sedert 1983 en is Gedelegeerd Bestuurder sedert 1991. Hij kent dus het bedrijf van binnen uit. Met hem aan het hoofd van het bedrijf wordt de draad opnieuw opgenomen met de familiale traditie zoals die bestond bij de stichting in 1866. Deze nieuwe lijn staat ook borg voor de continuïteit in de manier van werken die door haar stichters werd aangegeven.

  • RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT, DE HOLDINGMAATSCHAPPIJ VAN RABOT DUTILLEUL, HEEFT IN AUGUSTUS 2008 DE AANKOOP GETEKEND VAN DE GROEP MP INVEST

   De Groep Rabot Dutilleul – die in Frankrijk tot de Top 10 van de sector hoort – is expert in vastgoedpromotie, ontwerp, optrekken en beheer van gebouwen. Met een zakencijfer van ongeveer 700 miljoen € en bijna 1 900 medewerkers staat de Groep Rabot Dutilleul, waarvan 80% van de aandelen in handen van de familie is, in voor de stabiliteit en de duurzaamheid van Les Entreprises Louis De Waele.

   De toenadering tussen de bestuurders van beide groepen is tot stand gekomen op een stevige basis van gemeenschappelijke waarden: zelfstandigheid, ambitie en respect voor de mensen. Maurice de Montjoye en Pierre Cols blijven het bestuur van de Entreprises Louis De Waele waarnemen.

  • RABOT DUTILLEUL

   Rabot Dutilleul Investissement, de holdingmaatschappij van Rabot Dutilleul, heeft in januari 2013 de resterende aandelen verworven van de groep MP Invest. Rabot Dutilleul heeft dus op heden 100% van het kapitaal van MP Invest in handen. Alain Lebens en Stephane Dieleman volgen Maurice de Montjoye en Pierre Cols op.

  • DE ONDERNEMINGEN LOUIS DE WAELE VIEREN HUN 150 JARIG BESTAAN!

  • OPRICHTING VAN IMMO LOUIS DE WAELE
   MET DE HEER ALAIN LEBENS ALS ALGEMEEN BEHEERDER EN DE HEER RENAUD JACQUET ALS ALGEMEEN DIRECTEUR

  • DE LOUIS DE WAELE GROEP IS GESTRUCTUREERD IN BELGIË

   Stéphane Dieleman blijft de enige Gedelegeerd Bestuurder van de ondernemingen Louis De Waele.

   Renaud Jacquet wordt Gedelegeerd Bestuurder van Immo Louis De Waele en Nicolas Delrée wordt Gedelegeerd Bestuurder van Simonis.

  • 1866

  • ENTREPÔTS LE LONG DU BOULEVARD LÉOPOLD II

   1889

  • 1900

  • VIADUC LÉOPOLD II

   1958

  • 1991

  • 2002

  • 2008

  • Bâtiment Rabot Dutilleul Investissement

   2013

  • Logo Louis De Waele 150 ans

   2016

  • Logo Immo Louis De Waele

   2017

  • Siège social Louis De Waele Construction

   2019